50

Khóa học

20

Giảng viên

1000

Học viên

20

Đối tác

OUR EVENTS

Các sự kiện đã, đang hoặc sắp diễn ra

BUSINESS ANALYST - QUÂN SƯ “THỜI LOẠN”

Hà Nội, Việt Nam

BUSINESS ANALYST - QUÂN SƯ “THỜI LOẠN”

SOFTWARE SYSTEM KNOWLEDGE FOR BA

Hà Nội, Việt Nam

SOFTWARE SYSTEM KNOWLEDGE FOR BA

PORTRAIT OF AGILE BA

Hà Nội, Việt Nam

Webinar: Portrait of Agile BA

CAREER PATH OF IT BUSINESS ANALYSTS

Hà Nội, Việt Nam

Workshop Career Paths of IT Business Analysts

PUBLIC WEBINAR: SECURITIES DOMAIN FOR BA/PO

Hà Nội, Việt Nam

PUBLIC WEBINAR: SECURITIES DOMAIN FOR BA/PO

BA IS SIMPLE?

Hà Nội, Việt Nam

BA IS SIMPLE?

PUBLIC WEBINAR: INSURANCE DOMAIN FOR BA/PO

Hà Nội, Việt Nam

PUBLIC WEBINAR: INSURANCE DOMAIN FOR BA/PO

Public Webinar: Quy trình thiết kế UX/UI & Design Thinking

Hà Nội, Việt Nam

Public Webinar: Quy trình thiết kế UX/UI & Design Thinking

Public Webinar: Automation Test

Hà Nội, Việt Nam

Public Webinar: The Career Path of Tester & The Future of Automation Test

Đăng ký nhận tư vấn