30

Khóa học

8

Giảng viên

500

Học viên

450

Đã tốt nghiệp

EVENT

Các sự kiện đã, đang hoặc sắp diễn ra

BA IS SIMPLE?

Hà Nội, Việt Nam

BA IS SIMPLE?

BUSINESS ANALYST - QUÂN SƯ “THỜI LOẠN”

Hà Nội, Việt Nam

BUSINESS ANALYST - QUÂN SƯ “THỜI LOẠN”

SOFTWARE SYSTEM KNOWLEDGE FOR BA

Hà Nội, Việt Nam

SOFTWARE SYSTEM KNOWLEDGE FOR BA

CAREER PATH OF IT BUSINESS ANALYSTS

Hà Nội, Việt Nam

Workshop Career Paths of IT Business Analysts

PUBLIC WEBINAR: SECURITIES DOMAIN FOR BA/PO

Hà Nội, Việt Nam

PUBLIC WEBINAR: SECURITIES DOMAIN FOR BA/PO

PORTRAIT OF AGILE BA

Hà Nội, Việt Nam

Webinar: Portrait of Agile BA

Blogs

Các bài viết chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về BA, DA, Product Development

Đăng ký tư vấn