Đối tác của BAA

Các đối tác đã tin tưởng và hợp tác với chúng tôi

Member Avatar

BIDV

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam
Member Avatar

NEXTPAY

Giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp
Member Avatar

VIETTEL

Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội
Member Avatar

LINKCARE

LINKCARE
Member Avatar

VPASS

Nền tảng trao đổi kỳ nghỉ
Member Avatar

IZZI

IZZI
Member Avatar

ECOTEK

ECOTEK
Member Avatar

ECOMOBI

ECOMOBI
Member Avatar

BRAVO

Giải pháp Phần mềm ERP-VN và phần mềm kế toán quản trị