HỌC VIỆN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ - BAA

BUSINESS ANALYSIS ACADEMY

Học viện Phân tích Nghiệp vụ - BAA là đơn vị cung cấp các khóa đào tạo về Nghiệp vụ Kinh doanh (Business Analysis: BA) và các giải pháp đào tạo hiệu quả dành cho doanh nghiệp theo yêu cầu.

About Image

TẦM NHÌN

BAA định hướng trở thành một trung tâm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực uy tín, chất lượng hàng đầu cho các Doanh nghiệp. Trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho các đối tác và học viên.

SỨ MỆNH

Nắm bắt được nhu cầu thị trường và khả năng sẵn có, BAA ra đời với sứ mệnh đem đến giải pháp đào tạo cho các Doanh nghiệp cũng như các Học viên cá nhân mong muốn nâng cao năng lực, chuyển ngành.